MKT sử dụng được trong không gian kín và không gian mở bao nhiêu mét vuông? Và dùng bao nhiêu giọt?