Đạt chứng chỉ VietGAP cho vùng nguyên liệu tràm gió