Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2017

Tháng 10/ 2017, Công ty TNHH MTV Sản xuất Tinh dầu Hoa Nén đạt “Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn” năm 2017. Do Trung ương hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam; Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *