Đạt chứng nhận thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cấp