Bà bầu có xông tinh dầu thảo dược được không?

Khi xông hơi với tinh dầu trong điều kiện kín, với hơi nóng của tinh dầu có thể gây khó thở như phòng xông hơi. Bà bầu, trẻ em và người già thường có sức khỏe và sự chịu đựng chưa tốt, nên khuyến khích xông trong thời gian ngắn, nếu cảm thấy khó thở nên ngừng xông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *