Máy khuếch tán dùng trong phòng điều hòa có được không?